Homeopathie is een geneeswijze die eind 18e eeuw, begin 19e eeuw tot stand gekomen is door Samuel Hahnemann, een Duitse arts en chemicus. Voor mij komt in homeopathie alles samen wat ik tot nu toe heb mogen leren. Homeopathie is een geneeswijze die de klachten op het fysieke, emotionele, mentale en spirituele vlak kan aanpakken.

Wat is homeopathie?

Homeopathie is afgeleid van de Griekse woorden homeios (= gelijkend) en pathos (= lijden), ofwel gelijkend lijden.
Samuel Hahnemann ontdekte dat bij zijn patienten symptomen verdwenen door middelen te geven, die bij gezonde mensen soortgelijke symptomen veroorzaakten. En zo werd het gelijksoortigheidsprincipe, waarin het gelijkende wordt genezen met het gelijkende, herontdekt. Eerder was dit principe al bekend bij Empedokles, Hippocrates en Paracelsus.

Om het meest passende en gelijkende homeopathische middel te kunnen geven is het van belang om een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van onder andere de huidige klachten, ingrijpende gebeurtenissen, levens- en ziektegeschiedenis en erfelijke ziektes. Op deze wijze kan gekomen worden tot een gelijkend middel, wat niet alleen past bij de huidige klachten maar ook bij de persoon en zijn leven. In acute situaties kan één homeopathisch middel al voldoende zijn om klachten te verminderen of genezen. Als klachten chronisch aanwezig zijn, zijn er vaak meerdere middelen nodig om tot verbeteringen in klachten of het toenemen van levenskwaliteit te komen.

Hoe werkt homeopathie?

Ziekte wordt gezien als verstoring van de levenskracht of innerlijke balans van een individu. Door passend homeopathisch middel in te nemen wordt het zelfhelend vermogen van het lichaam gestimuleerd. De levenskracht, het immuunsysteem en afweersysteem worden tot actie geprikkeld en versterkt. Zo kan het lichaam van binnenuit afrekenen met ziekmakende factoren en genezen.

Welke klachten kunnen behandeld worden?

Homeopathie is geschikt voor acute en chronische klachten en ziektebeelden. Wanneer een ziektebeeld onomkeerbare weefselbeschadigingen tot gevolg heeft gehad, kunnen deze niet behandeld worden met homeopathie (bijvoorbeeld misvormingen die kunnen ontstaan door reuma). Wel kan een ernstig ziekteproces soms vertraagd worden of de kwaliteit van leven verbeteren met behulp van homeopathische middelen.

Het heeft de voorkeur om een eerste consult in mijn praktijk te laten plaatsvinden, daarna is er geen bezwaar om de behandeling via skype te vervolgen.